Zonder files, fyra’s of ‘fulkanen’ ligt de wereld aan onze voeten. De wereld is plat, weet je wel. Afstanden bestaan niet meer, of we fietsen er digitaal omheen. Wie weet nog van waar, of in welke situatie ;) , je mailt, belt, je status update etc. Hoe minder wij er bij stil staan, hoe meer dè digitale mologs er mee bezig zijn. Zonder onmiddellijke return, sparen ze moeite noch investering op het vlak van ‘locatie’. ”

In de februari-editie van FastCompany stelt Hans Peter Brondmo, Nokia Head of product innovation, dat er 3 shifts zijn geweest in de vragen die mensen online stellen: Wat? Wie? en Waar? De wat-vraag werd overtuigend gewonnen door Google. In de wie-vraag staat Facebook uitgesproken aan de leiding. En vandaag zijn o.a. Amazon, Apple, Google, Microsoft en Nokia er van overtuigd dat in de kern van onze digitale toekomst, het om locatie zal gaan.

“The next big question is ‘where’, and that’s what we’re fighting to become, the Where company.”

Zo stelt Brondmo gedecideerd, en volgens het magazine terecht. Voor mij onverwacht, maar Nokia staat blijkbaar aan de leiding in deze race. Door hun combinatie van technologie, businessmodel en kritische massa laten ze Google en Apple achter zich. En dit vooral door het intensieve gebruik van de Nokia-toepassingen door derden.

Het is niet enkel een oefening voor de digitale reuzen. Ook in onze zoektocht naar manieren om te communiceren met een publiek dat overladen is met informatie, blijkt locatie een gouden sleutel. ‘Location-based’ werd zo’n begrip dat te pas en te onpas werd en wordt gebruikt, maar de resultaten spreken voor zich. We zien een opmerkelijk verschil in het effect van communicatie die afgestemd is op de plaats waar je bent. En dat kan gaan over mobiele apps, complexe informatie die structuur krijgt door ze uit te zetten op een kaart …. ofwel gewoon een goeie ouwe gesegmenteerde affiche of dm campagne. Relevantie door locatie, quoi. Benieuwd waar de technologie ons nog zal brengen.

En als ik de recente publieksonderzoeken en trendrapporten goed lees en begrijp, duikt er ondertussen al een 4de vraag op: Waarom? In de overtreffende trap van verwachtingen zijn we op zoek naar betekenis.  Zou de digitale artificiële intelligentie daar ook al voor klaar zijn?

Leestip Fast Company, feb 2013 – Map Quest. Google, Apple Nokia and Microsoft are competing to give you the best maps on the globe. But does the race even have a prize? by Farhad Manjoo